Świadectwo rejestracji znaku towarowego

Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej wystawił Świadectwo Rejestracji dla poniżej przedstawionego znaku towarowego Unii Europejskiej. Wszystkie dane dotyczące tego znaku zapisane są w Rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej.

Świadectwo wystawiono 10.08.2017, No 016267361pdf do pobrania

1 page