Śnieżnik (wersja morska)

15. 06. 28

System szkolno-treningowy Śnieżnik (wersja morska) - trenażer operatorów broni pokładowej, nawigatorów i sterników łodzi operacyjnych. Trenażer operatorów broni pokładowej, nawigatorów i sterników Szybkich Łodzi Operacyjnych (SŁO) wykonany jest jako urządzenie ŚNIEŻNIK-2, dostosowane do potrzeb użytkownika. System Śnieżnik wprowadzono do uzbrojenia zgodnie z Rozkazem Nr 38/Log/WLąd Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i jest użytkowany w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych oraz Marynarce Wojennej RP. Pełny opis Śnieżnika (wersji morskiej) tutaj [link]