Mostek nawigacyjny

07. 12. 01

Symulator mostka nawigacyjnego HOMAR.NAV przeznaczony jest do szkolenia personelu jednostek pływających z zakresu manewrowania statkiem zgodnie z wymaganiami zawartymi w kursach modelowych IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej) oraz zapisami Konwencji STCW 78/95. Umożliwia on nauczanie, ocenianie i egzaminowanie słuchaczy z uwzględnieniem wymagań określonych w Prawidle I/12 Konwencji STCW oraz A-I/12 i B-I/12 Kodeksu STCW.  Zapraszamy do zapoznania się z opisem symulatora tutaj [link]