Symulator Leoparda trafił do 10 Brygady Kawalerii Pancernej na testy poznawcze

22. 10. 11

Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, Symulator Table Top Trainer (TTT) do szkolenia załóg czołgu Leopard 2A4/2PL trafił na testy poznawcze do 10 Brygady Pancernej w Świętoszowie. Symulator TTT wyprodukowała spółka Autocomp Management wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na licencji firmy Krauss Maffei Wegmann (KMW) – producenta opancerzonych pojazdów kołowych i gąsienicowych, w tym m.in. czołgów Leopard.

W dzisiejszych czasach szkolenie na symulatorach to absolutna konieczność. W państwach członkowskich NATO zasadą jest, że na szkolenie z wykorzystaniem symulatorów przeznacza się 80 proc. czasu, a pozostały trening realizowany jest z wykorzystaniem sprzętu bojowego. Symulatory Table Top Trainer (TTT) do szkolenia załóg czołgu Leopard 2A4/2PL uzupełniają ofertę dostępnych w Autocomp Management urządzeń szkoleniowych przeznaczonych dla Wojska Polskiego.

Symulator TTT czołgu Leopard 2A4/2PL jest przeznaczony do szkolenia ogniowego i taktycznego załóg czołgów. System treningowy składa się z niezależnych od siebie jednoosobowych modułów, które można połączyć w zestawy dla członków załogi oraz plutonu lub kompanii. Urządzenie służy do treningu indywidualnego dla dowódcy, kierowcy, działonowego i opcjonalnie dla ładowniczego lub też dla całej załogi czołgu Leopard 2A4/2PL, plutonu i kompanii. Oprócz stanowisk dla szkolonych żołnierzy, w skład zestawu wchodzi także stanowisko dla instruktora.

Symulator pozwala na szkolenie wstępne i doskonalące dla żołnierzy, ale jego największą zaletą jest możliwość integrowania szkolenia w ramach załogi, plutonu czy kompanii. Dzięki symulatorom TTT dowódcy załóg oraz pododdziałów czołgów uczą się podejmowania właściwych decyzji oraz zgrywają pododdziały do realizacji zadań bojowych na współczesnym polu walki. Mobilny, modułowy symulator TTT dla załogi czołgu Leopard 2 na XXVII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach otrzymał nagrodę Defender.

20221011 123552 fix

english version:

The Leopard simulator delivered to the 10th Armored Cavalry Brigade for cognitive tests.

According to the decision of the Minister of National Defense, the Table Top Trainer (TTT) simulator for training the crews of the Leopard 2A4/2PL tank will be used for cognitive tests at the 10th Armored Brigade in Świętoszów. The TTT simulator was produced by Autocomp Management together with the Military Institute of Armament Technology under the license of Krauss Maffei Wegmann (KMW)  - a manufacturer of wheeled and tracked armored vehicles, incuding Leopard tanks.

These days simulator training is an absolute necessity. In NATO member states, the rule is that 80% of the time is spent on such training with the use of simulators and the remaining training is carried out with the use of combat equipment. Top Table Trianer (TTT) simulators for training the crews of the Leopard 2A4/2PL tank complete the offer of training devices available in Autocomp Management and intended foe the Polish Army.

The Leopard 2A4/2PL TTT simulator is intended for fire and tactical training of tank crews. The training system consists of independent one-man modules that can be combined into sets for crew members and a platoon or company. The device is used for individual training for the commander, driver, gunner and optionally for the loader or for the entire crew of the Leopard 2A4/2PL tank, platoon and company.

In addition to positions for trained soldiers, the set also includes a position for an instructor. The simulator allows for initial and refresher training for soldiers but its greatest advantage is the ability to integrate trainig within the crew, platoon or company. Thank to TTT simulators, commanders of crews and tank subunits learn to make the right decisions and coordinate subunits to carry out combat tasks on the modern battlefield.

It is worth mentioning that the mobile, modular TTT simulator for the crew of the Leopard 2 received the Defender award during the 27th International Defense Industry Exhibition in Kielce.

 

Autocomp Management Sp. z o.o. od ponad 30 lat zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych produktów dla potrzeb wojska i rynku cywilnego. Posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), Autocomp Management prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia systemów, instalacji i urządzeń z dziedziny automatyki i sterowań, ochrony perymetrycznej obiektów, symulatorów i trenażerów, bezprzewodowego sterowania informacja zwrotną, prace softwarowe i inne realizowane na potrzeby firm, wojska oraz szkolnictwa wyższego. Wszystkie systemy wykonywane są kompleksowo - od projektu poprzez produkcję, dostawę, instalację, szkolenie, serwis i wsparcie techniczne. Specjalnością Autocomp Management jest produkcja i serwis symulatorów dla Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, cywilnych symulatorów jazdy pojazdów ciężarowych i autobusów, oraz symulatorów pojazdów kolejowych.