Uruchomienie CBRWSEiT

16. 04. 04
 innowacyjna gospodarka poig ac m   eu efrr

 

Z początkiem grudnia 2015 r. w nowej siedzibie Autocomp Management w Szczecinie, przy ul. 1 Maja 36, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uruchomione zostało Centrum Badawczo-Rozwojowe Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych i Trenażerów.

"Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Budowy Symulatorów Edukacyjnych i Trenażerów” to projekt, który powstał w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zgodnie z umową POIG.04.05.02-00-005/12 zawartą z Ministrem Gospodarki w dniu 29 października 2013 r. Autocomp Management sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie  2 029 612,81 zł przeznaczone na koszty inwestycji obejmujące środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz koszty szkoleń specjalistycznych.

W ramach tego projektu zakupiono nieruchomość, wybudowano budynek (hala montażowa, pracownie projektowe, warsztaty, biura) oraz zakupiono wyposażenie dla pracowni projektowych i warsztatów, przeprowadzono szkolenia specjalistyczne.
Strategicznym celem niniejszego projektu jest jak najszersze wdrożenie w polskich ośrodkach szkoleniowych cywilnych i wojskowych nowoczesnych metod praktycznego szkolenia kierowców i operatorów pojazdów, maszyn i urządzeń oraz uzbrojenia przy zastosowaniu symulatorów i trenażerów opracowanych i wytworzonych w Centrum Badawczo Rozwojowym Budowy Symulatorów. W wyniku wdrożenia wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych powstaną innowacje produktowe i nowe usługi. Beneficjentami wyników badań i prac rozwojowych będą w szczególności odbiorcy nowoczesnych produktów i usług wytwarzanych przez nowo utworzone CBR.

Autocomp Management Sp. z o.o. od ponad 25 lat zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych produktów dla potrzeb wojska i rynku cywilnego. Posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), Autocomp Management prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia systemów, instalacji i urządzeń z dziedziny automatyki i sterowań, ochrony perymetrycznej obiektów, symulatorów i trenażerów, bezprzewodowego sterowania informacja zwrotną, prace softwarowe i inne realizowane na potrzeby firm, wojska oraz szkolnictwa wyższego. Wszystkie systemy wykonywane są kompleksowo - od projektu poprzez produkcję, dostawę, instalację, szkolenie, serwis i wsparcie techniczne.
Specjalnością Autocomp Management jest produkcja i serwis symulatorów dla Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, cywilnych symulatorów jazdy pojazdów ciężarowych i autobusów, oraz symulatorów pojazdów kolejowych.

 

img 7069

img 7058

img 7061