CERTYFIKAT WSK

Spółka spełnia wymagania określone w Art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 31 maja 2017r. poz. 1050) w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.
Certyfikat wydano po raz pierwszy 22.07.2016
Certyfikat wydano 18.07.2018

 certificates wsk 2015