Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr inż. Bogdana Olecha

19. 10. 29

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr inż. Bogdan Olech

nasz wieloletni kolega i wspólnik, współzałożyciel Autocomp Management.

bogdan olech

Rodzinie oraz współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd oraz pracownicy Autocomp Management