Oświadczenie zarządu

18. 11. 12

Szczecin, dnia 13 listopada 2018r.

Oświadczenie AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.

Niniejsze oświadczenie składamy w związku z publikacją informacji, dotyczących zatrzymań osób związanych z działaniami na szkodę Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU), dokonanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Treść tych publikacji może prowadzić do mylnego przekonania o związku ww. zatrzymań z naszą firmą.


Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dokonane zatrzymania miały związek z przetargami publicznymi przeprowadzanymi przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. W komunikatach Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawia się również informacja, że ww. przetargi miały mieć związek z dostawami na potrzeby systemu szkolno-treningowego „Śnieżnik”.
Z całą stanowczością oświadczamy, że powyższe zatrzymania nie miały żadnego związku z działalnością AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. Nie dotyczyły one ani zakresu działalności naszej spółki, ani członków naszego Zarządu, ani też innych naszych przedstawicieli czy też pracowników.


Dzięki nabytym doświadczeniom, ogromnemu wysiłkowi i żmudnej pracy, nasza firma miała możliwość uczestniczyć w dostawach systemu komputerowego do systemu szkolno-treningowego „Śnieżnik” na zamówienie Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Był i jest to dla nas nie tylko ogromny sukces zawodowy, ale i powód do dumy, że nasza firma przyczynia się do polepszenia standardów szkolenia polskiej armii oraz ma udział w zapewnieniu bezpieczeństwa naszego kraju. Jest to zasługa całego zespołu, w szczególności naszych pracowników, którzy włożyli wiele pracy zarówno na etapie ubiegania się o zamówienia publiczne, jak i w toku realizacji przedmiotowych zamówień. Zadanie to było nie tylko niezwykle odpowiedzialne, ale i – pod względem technicznym i logistycznym – skomplikowane i wymagające.


Niniejsze oświadczenie składamy z uwagi na fakt, że w przetargach organizowanych przez Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, kilkukrotnie startowaliśmy wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. Zamówienia te dotyczyły wspomnianego systemu szkolno-treningowego „Śnieżnik”. Fakt ten – powszechnie zresztą znany – w kontekście ostatnich informacji o prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne postępowaniu, może prowadzić do nieuprawnionego wiązania naszej firmy z dokonanymi zatrzymaniami.


Z całą odpowiedzialnością i stanowczością oświadczamy, że AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. nigdy nie uczestniczyła w jakimkolwiek przetargu wewnętrznym organizowanym przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, związanym z dostawami elementów na potrzeby systemu „Śnieżnik”, o których informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeżeli w toku ww. przetargów, bądź będących ich wynikiem dostaw, miały miejsce jakiekolwiek działania niezgodne z prawem, nieuczciwe lub nierzetelne, to nasza firma nigdy nie miała i nie mogła z tym mieć jakiegokolwiek związku.


Pomimo braku jakiegokolwiek powiązania naszej firmy z działaniami CBA, zaistniała sytuacja wymagała stosownego wyjaśnienia. Jak już wskazano wyżej, nasza firma zrealizowała szereg zamówień związanych z systemem szkolno-treningowym „Śnieżnik”. Jest to projekt najwyższej jakości, z którego jesteśmy dumni, z którym jesteśmy kojarzeni i którym chcielibyśmy móc się pochwalić przed naszymi partnerami, tak w kraju jak i za granicą. Treść publikacji prasowych w niniejszej sprawie, u osób nieświadomych rzeczywistych zależności pomiędzy przetargami organizowanymi przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ( będącymi przedmiotem śledztwa) a przetargami Inspektoratu Uzbrojenia MON, w których nasza firma brała udział, mogła wywołać nieuprawnione skojarzenia z naszą firmą. Mając powyższe na uwadze, uznaliśmy za konieczne zamieszczenie niniejszego oświadczenia.


Krzysztof Hładyszewski
Prezes Zarządu

Pełna treść oświadczenia:

pdf do pobrania